Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Grön kemi

Tillverkning av Viagra® (sildenafil) och Sildenafil Pfizer® (sildenafil)
- ett prisbelönt exempel på grön kemi.

Läkemedel ökar livskvaliteten och motverkar ohälsa, och kan många gånger vara skillnaden mellan liv och död. Men samtidigt som läkemedel har många fantastiska och positiva egenskaper kan de påverka miljön negativt.

Miljöpåverkan kan exempelvis ske:  

  1. Vid tillverkning av den aktiva läkemedelssubstansen, samt övriga delar av produkten, genom utsläpp till luft och vatten
  2. Vid användning genom utsöndring av aktiv substans och metaboliter via avloppen till naturen
  3. Om oanvända läkemedel och avfallet inte tas om hand på ett miljöriktigt sätt

Pfizer jobbar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från sina läkemedel utifrån alla olika aspekter. I många fall är det också så att användningen av läkemedel kan reducera den totala miljöbelastningen om läkemedlet ersätter en annan mer miljöbelastande behandling.

Inom ramen för IMI, Innovative Medicines Initiative, som är ett samarbete mellan Europeiska unionen och Efpia, den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag finns ett projekt kallat CHEM21. Projektet syftar till att ta fram innovativa tillverkningsprocesser som är mer miljöanpassade. Denna typ av arbete kallas ofta ”grön kemi”.

Ett prisbelönt exempel på grön kemi inom läkemedelstillverkning är produktionen av sildenafil (Viagra). På 20 år har användningen av lösningsmedel vid tillverkningen av sildenafil minskat till strax över tre promille1. Pfizer startade projektet 1990 och åstadkom minskningen med en kombination av läkemedelskemi och kemisk processutveckling. I startläget gick det åt 1,3 kubikmeter lösningsmedel (1300 liter) för att producera ett kilo produkt. Till råga på allt var det huvudsakliga lösningsmedlet metylenklorid – en ur miljösynpunkt oönskad kemikalie. Dessutom ingick flera andra lösningsmedel, bland annat aceton, etylacetat och eter.

Steg för steg minskade lösningsmedelsanvändningen och processens utbyte ökade. Till slut har Pfizer kommit ned till i snitt 4 liter lösningsmedel per kilo färdig produkt. Samtidigt ökade utbytet i processen från 7,5 % till 75 procent. Processen har nu en så kallad e-faktor (mängd avfall som genereras per kilo färdig produkt) på 6 kilogram. 4 kilo kommer från lösningsmedel och två kilo från oorganiska produkter.

Mängden avfall per kilo färdig produkt vid tillverkning av sildenafil2

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"84","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"506","style":"width: 600px; height: 414px;","typeof":"foaf:Image","width":"734"}}]]

Green Chemistry

Pfizer har erhållit det amerikanska miljöpriset Presidential Green Chemistry Award 2003 för arbetet med sildenafil.

Har ni frågor vänligen kontakta: Bengt Mattson, CSR- och miljöchef Pfizer AB, på telefon 08-550 52 000, eller läs mer om Pfizers miljöarbete på www.ansvarsblogg.se

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"94","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"414","style":"line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

Referenser: 1. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift No 11, november 2011. 2. P. J. Dunn, S. Galvin, K. Hettenbach, Green Chemistry, 2004, 6, 43-48

Granskad:

2016-04-13