Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vem får erektil dysfunktion?

Det är vanligt med erektionsproblem. Ungefär hälften av alla män mellan 40 och 70 år upplever någon form av erektionsstörning. En tredjedel av dessa har svår ED vilket innebär att de aldrig eller nästan aldrig får tillräcklig erektion för att kunna genomföra samlag.

Problem med erektion blir vanligare med stigande ålder, men är inte något som nödvändigtvis hör till att man blir äldre. Med stigande ålder ökar risken för till exempel diabetes, högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar som kan bidra till en ökad risk för erektionsstörningar.

Vad orsakar egentligen ED?

Ofta är det en kombination av medicinska och psykologiska orsaker som ligger bakom en mans erektionsproblem. Därför är det viktigt att få en helhetsuppfattning om mannens liv och hälsa när han drabbas av ED. Man brukar ange att ungefär:

  • 1/3 av alla erektionsproblem har både medicinska och psykologiska orsaker.
  • 1/3 har en eller flera medicinska sjukdomar som orsak.
  • 1/3 har psykologiska och relationsmässiga orsaker.

Vem får ED?

Granskad:

2016-03-13

Det finns en rad bakomliggande sjukdomar och tillstånd som medverkar till eller ensamma orsakar ED.

Förekomst av erektil dysfunktion vid olika diagnoser