Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Behandling

Hur behandlas erektil dysfunktion?

Det finns en rad olika alternativ för att behandla erektil dysfunktion, både när det gäller farmakologisk behandling (läkemedel) och icke-farmakologisk behandling.

Sedan slutet av 90-talet har nya läkemedel revolutionerat behandlingen av män med ED och samtidigt gjort det lättare för patienterna att komma tillrätta med erektionsstörningar.

Innan läkaren föreslår en behandlingsform är det flera saker som bör bedömas i varje enskilt patientfall. Är behandlingen enkel att genomföra för patienten och hur effektiv är den? Andra viktiga aspekter är säkerheten, tänkbara biverkningar och komplikationer och hur väl behandlingen tolereras av patienten. Dessutom bör man ta hänsyn till hur partnern upplever behandlingsmetoden.

 

Granskad:

2016-04-13

Tekniska hjälpmedel

Erektions- eller vakuumpumpen består av ett cylindriskt rör samt någon form av pumpmekanism, manuell eller batteridriven.

Läs mer om vakumpumpen