Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Biverkningar

Kan man få biverkningar av Viagra? Viagra kan orsaka biverkningar och då ofta av lindrig eller måttlig karaktär.

De vanligaste biverkningarna vid rekommenderade doser är huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, nästäppa och synpåverkan. Även om de olika PDE5-hämmare som finns på marknaden kan ge likartade biverkningar finns det stora skillnader i exempelvis halveringstid och biotillgänglighet.

I tabellen nedan jämför vi de tre olika PDE5-hämmare som finns tillgängliga idag.

 

Källa: FASS.se

Dyspepsi = Olika symtom från framför allt övre delen av buken, t.ex. smärta, illamående, kräkningar
Flush = Hastigt påkommande värmekänsla, ofta i samband med rodnad i huden
Rinit = Inflammation i näsans slemhinnor med nästäppa
Myalgi = Muskelsmärta

Granskad:

2016-04-13

Användning av PDE5 hämmare är kontraindicerat hos patienter med en tidigare förekomst av non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION) oavsett om denna händelse var förenad med tidigare exponering av PDE5-hämnade eller inte.

Läs mer om samband mellan Viagra och NAION

 

Snabb effekt – kort tid i kroppen

Viagra verkar snabbt och absorberas fort i kroppen.1
Maximal plasmakoncentration fås efter 60 minuter. Viagra har även kort halveringstid* (3-5 timmar) vilket bidrar till att läkemedlet är ute ur kroppen efter cirka 24 timmar 2. Detta gäller oavsett om dosen är 50 eller 100 mg.

*Halveringstiden är den tid det tar för koncentrationen av läkemedlet i kroppen att sjunka till hälften av det ursprungliga.

Referenser
1. FASS.

2. Nichols et al. Br J Clin Pharmacol. 2002;53 Suppl 1:5S-12S