Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Den mest väldokumenterade PDE5-hämmaren

Sedan lanseringen 1998 har Viagra provats i över 200 kliniska studier där fler än 13 000 patienter deltagit. Dessutom har studier genomförts på samtliga patientgrupper som är förknippade med erektil dysfunktion (ED). Detta gör Viagra till en väldokumenterad PDE5-hämmare.

Under de år som förflutit sedan lanseringen 1998 har Viagra visat sig vara utomordentligt säkert och tolerabelt för behandling av ED – för patientgrupper med olika bakomliggande orsaker. Viagra är också effektivt för behandling av ED-patienter med olika typer av kroniska sjukdomar.
Sedan upptäckten av sildenafil har en omfattande mängd data samlats in från alla de studier som genomförts. Slutsatsen av all denna information är att ingen annan behandling av ED har visat sig vara mer effektiv – eller säkrare – än sildenafil.

37 miljoner män har behandlats med Viagra1

Sedan Viagra blev tillgängligt för behandling av ED har läkemedlet förskrivits till drygt 37 miljoner män.

Ref. 1. Giuliano F et al. Int J Clin Pract 2010; 64:240-255

Granskad:

2016-04-13