Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fakta och effekt

Viagra är ett läkemedel i tablettform för behandling av ED. Den aktiva substansen i Viagra är sildenafil som är en selektiv hämmare av fosfodiesteras typ 5 (PDE5).

Hur fungerar Viagra?

Vid sexuell stimulering slappnar blodkärlen i penis av. Svällkropparna fylls då med blod och trycket stiger – penis blir styv. Den aktiva substansen i Viagra underlättar för blodkärlen i penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när mannen blir sexuellt stimulerad. Det krävs lust och stimulering för att Viagra ska verka.

Hur fungerar Viagra?
 

Tiden det tar för att Viagra ska fungera varierar från person till person, men vanligtvis tar det mellan 14 minuter och en timme. Effekten varar upp till fem timmar, dvs under den tiden har mannen lättare att få och behålla erektion. Viagra kan tas 1 gång per dag.
 

 

 

Granskad:

2016-04-13