Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Farmakologisk behandling med tabletter

Idag är läkemedel i tablettform förstahandsval vid behandling av ED och den aktiva substansen i dessa läkemedel är vanligtvis baserad på en s k PDE 5-hämmare.

Viagra – det första läkemedlet i tablettform

När sildenafil (Viagra) introducerades på marknaden 1998 öppnades nya möjligheter att behandla patienter med erektil dysfunktion. Sildenafil var den första s k PDE5-hämmaren och läkemedlet ökar erektionen genom att hämma enzymet fosfodiesteras-5 (PDE5). Detta påverkar den mekanism som gör att den glatta muskulaturen i penis kärl och svällkroppar slappnar av – vilket resulterar i ökad blodfyllnad och erektion.

Under senare år har nya PDE5-hämmare registrerats i Sverige och gemensamt för dessa läkemedel är att de har samma typ av verkningsmekanism som Viagra.

En stor fördel med Viagra och övriga PDE5-hämmare är att läkemedlen är lätta att använda; patienten tar bara en tablett före planerad sexuell aktivitet. Dock krävs det lust och sexuell stimulering för att läkemedlet ska verka.

Inga PDE5-hämmare får tas i samband med nitrater (nitrater är läkemedel som tas vid kärlkramp).

Jämförelse av PDE5-hämmare

Nedanstående tabell visar en överskådlig jämförelse av de tre olika PDE5-hämmare som finns på marknaden.
PDE5-hämmare

Källa: Fass.se

Viagra ger ofta bättre effekt efter flera behandlingsförsök

En del patienter som förskrivs Viagra behöver prova tabletterna minst 3-4 gånger innan erektionen fungerar tillfredsställande. I vissa fall får man full effekt först efter 8 gånger.1

Detta beror ofta på inverkan av psykiska spänningar, förväntningar eller om patienten inte har haft sexuellt umgänge under en tid. Därför är det viktigt att ge behandlingen lite tid och pröva sig fram om läkemedlet inte ger effekt de första gångerna. Dessutom är det viktigt med rätt dosering för att nå ett bra result.2

Ref. 1. McCullough AR et al. Urology. 2002;60(suppl 2b):28–38.

2. Atiemo HO et al. J Urol. 2003; 170:2356-2358.

Granskad:

2016-04-13