Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Erektil dysfunktion vid olika diagnoser

Det finns en rad bakomliggande sjukdomar och tillstånd som medverkar till eller ensamma orsakar ED. Idag vet man exempelvis att det finns ett starkt samband mellan hjärt/kärlsjukdom och erektionsproblem. Liksom mellan diabetes och ED. Det har även visat sig att cigarettrökning har en negativ inverkan på erektionsförmågan hos de män som har en bakomliggande sjukdom.

Sambandet mellan ålder och prevalens av erektil dysfunktion

SAmbandet mellan ålder och prevalens

Sambandet mellan depression och erektil dysfunktion

Depression & ED

Sambandet mellan hypertoni och erektil dysfunktion

Hypertoni

Sambandet mellan diabetes och erektil dysfunktion

Diabetes

Sambandet mellan hjärtsjukdom och erektil dysfunktion

Sambandet mellan cigarettrökning och erektil dysfunktion


 

Ref. 1. Feldman HA et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: Results of the Massachusetts male aging study. J Urology 1994; 151:54-61. McKinlay, 1992.

Granskad:

2016-04-13

Hur pratar man med patienten?

Hur tar man som läkare upp frågan om impotens, erektil dysfunktion, med sina patienter? Ja, frågan är inte lätt och det kan vara både svårt och skört att ta upp detta ämne.

Läs mer om samtalet mellan patient och läkare