Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fysiologi


1. Testiklarna står i förbindelse med urinröret (uretra) via bitestiklarna och sädesledarna. I testiklarna bildas sädesceller (spermier) och manligt könshormon (testosteron). Spermier transporteras över till bitestikeln, mognar där ytterligare och transporteras under missionsfasen (se nedan) via sädesledarna till urinröret.

2. Prostatakörteln omsluter urinröret alldeles under urinblåsan och är normalt stor som en kastanj. Bredvid prostatakörteln ligger de pariga sädesblåsorna. Prostatakörteln bildar tillsammans med sädesblåsorna volymmässigt större delen av sädesvätskan (ejakulatet). 

3. Colliculus seminalis är en liten ”knopp” i urinröret vid prostatas nedre del. Här mynnar utförsgångarna från sädesledarna, prostatakörteln och sädesblåsorna. Under emissionsfasen – sekunderna innan ejakulationen (uttömningen) – töms sekret från sädesledare (liten vätskevolym men med det viktigaste för befruktningen – spermier), prostatakörtel och sädesblåsor till urinröret. 

4. Den bulbära uretra är en utvidgad del av urinröret, belägen alldeles under bäckenbotten. Här samlas sädesvätskan som pressas, genom sammandragningar av kringliggande muskler, ut genom urinröret vid ejakulationen.

5. En svällkropp (Corpus spongiosum) omger urinröret på penis undersida och övergår sedan i ollonet (glans penis). De blodfylls under erektion och bidar till att hålla urinröret utspänt under samlaget för att underlätta utlösningen.

6. Corpora cavernosa – de pariga svällkropparna – börjar med sina ”rötter” – cruras – i bäckenbotten och sträcker sig ut under blygdbenet genom hela penis som långsträckta pontoner, vars avslutande ändar omsluts av ollonet. De består av en omgivande 2–3 mm tjock kapsel – tunica albuginea – och innehåller rikligt med blodkärl, venösa hålrum – sinusoider, glatt muskulatur och elastisk vävnad. Corpora cavernosa fylls under erektionen med blod och trycket stiger. De expanderar och komprimerar de vener som tömmer svällkropparna på blod, mot tunica albuginea. Riktigt höga tryck åstadkoms med mekanisk kompression av crures med hjälp av bäckenbottenmuskulaturen. 

7. Tunica albuginea är en elastisk, vitaktig hinna som omger och separerar olika vävnader i penis.  

8. Cavernosa-artären går in i corpora cavernosas crures, löper mitt i vardera corpus cavernosum, och grenar upp sig i korkskruvsformade artärer. 

9. Penis ryggartär (A. Dorsalis penis) löper på ovansidan av corpora cavernosa och avger grenar till glans. 

10. Helicinae-artärerna är de korkskruvsformade artärer som avlöper från cavernosa-artären och mynnar i sinusoiderna. Vid erektion vidgas de och rätas ut så att sinusoiderna fylls med blod. Små vener (Venuler) bildar ett nätverk strax under tunica albuginea. Dessa dränerar sinusoiderna. Under erektion medför det ökade trycket att det venösa nätverket komprimeras så att minimalt med blod lämnar sinusoiderna.

 

 

Granskad:

2016-04-13

Ofta är felaktig dosering en anledning till varför inte behandlingen fungerar.

Läs mer om dosering