Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hur vanligt är det med ED?

Erektil dysfunktion är vanligare än de flesta tror och ungefär var femte man lider av någon form av erektionsstörningar. Det innebär att cirka en halv miljon män i Sverige är drabbade.

I en stor amerikansk undersökning som genomfördes 1992 visade det sig att 52 % av alla män mellan 40 och 70 år hade någon form av erektionsstörning.1 Det är siffror som stämmer väl överens även med svenska förhållanden. Ser man till alla män som i någon grad besväras av erektionssvikt förhåller det sig enligt följande:

  • 40 % av alla män i 40-årsåldern
  • 50 % av alla män i 50-årsåldern
  • 60 % av alla män i 60-årsåldern
  • 70 % av alla män i 70-årsåldern

Det är tydligt att erektionsproblem blir vanligare med stigande ålder – men det är inte något som nödvändigtvis hör till när man blir äldre. Snarare är det så att med stigande ålder ökar risken för sjukdomar som kan orsaka erektionsstörningar.
 

Förekomst av erektil dysfunktion vid olika diagnoser

Det finns en rad bakomliggande sjukdomar och tillstånd som medverkar till eller ensamma orsakar ED. Idag vet man exempelvis att det finns ett starkt samband mellan hjärt/kärlsjukdom och erektionsproblem. Liksom mellan diabetes och ED. Det har även visat sig att cigarettrökning har en negativ inverkan på erektionsförmågan hos de män som har en bakomliggande sjukdom.1

Läs mer om förekomst av ED i samband med olika diagnoser och riskfaktorer »

 

Ref. 1. Feldman HA et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: Results of the Massachusetts male aging study. J Urology 1994; 151:54-61. McKinlay, 1992.

Granskad:

2016-04-13

Det finns en rad bakomliggande sjukdomar och tillstånd som medverkar till eller ensamma orsakar ED.

Förekomst av erektil dysfunktion vid olika diagnoser

Hur pratar man med patienten?

Hur tar man som läkare upp frågan om impotens, erektil dysfunktion, med sina patienter? Ja, frågan är inte lätt och det kan vara både svårt och skört att ta upp detta ämne.

Läs mer om samtalet mellan patient och läkare