Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mäns sexuella beteendemönster

Sexualiteten är något som följer oss människor genom hela livet även om den ser olika ut under olika perioder av våra liv. För många är sex en av de viktigaste bekräftelserna på en relation och ett bra sexliv innebär intimitet och närhet på många olika sätt.

Men hur ser det sexuella beteendemönstret ut bland män i olika åldrar?

Det är viktigt att känna till det sexuella beteendemönstret för mannen med ED som rekommenderas en farmakologisk behandling. Studier visar att den tid det tar från första tanken på samlag till det att ett par inleder samlag är en timme. Få män har samlag flera gånger. De allra flesta har ett samlag. Med dessa tidsperspektiv har Viagra en optimal verkningstid 1.

Tabellerna nedan visar hur ofta män i olika åldrar har samlag; hur lång tid det tar från tanken på samlag till dess paret bestämt sig för att ha samlag; hur många gånger man har samlag under 24 timmar.

Sexuella beteendemönster
Sexuella beteendemönster

Verkningstid

Referens 1. ”Sex i Sverige”, Folkhälsoinstitutet 1996.

Granskad:

2016-04-13

Ofta är felaktig dosering en anledning till varför inte behandlingen fungerar.

Läs mer om dosering