Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om Viagra

Viagra

Viagra – världens mest kända läkemedel

Viagra är världens mest kända läkemedel och det första för behandling av erektil dysfunktion och impotens. Men det är få som känner till att dess effektiva egenskaper upptäcktes av en tillfällighet.

Utvecklingen av Viagra började egentligen 1986 i Pfizers laboratorier. Där undersökte en grupp läkemedelskemister ett nytt läkemedel som tagits fram för att behandla en viss typ av kärlkramp. Läkemedlet var sildenafil och efter en tid upptäckte forskarteamet att substansen hade andra egenskaper än vad man hade förväntat sig. Deltagarna i testen rapporterade om förbättrad sexuell förmåga, i synnerhet när det gällde deras erektion, och vissa av deltagarna vägrade till och med att lämna tillbaka läkemedelsproverna när undersökningen avslutats.

Vad som hände därefter är numera historia. Efter närmare tio års utveckling och kliniska prövningar godkändes sildenafil av FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten, och lanserades på marknaden. Att det fanns ett enormt behov av denna typ av läkemedel visade försäljningssiffrorna i ett tidigt skede. Redan i mars 1998, ett par månader efter godkännandet, hade 3 miljoner recept på Viagra skrivits ut.

 

PDE5-hämmare

Den mest väldokumenterade PDE5-hämmaren

Sedan lanseringen 1998 har Viagra prövats i över 200 kliniska studier där fler än 13 000 patienter deltagit. Dessutom har studier genomförts på samtliga patientgrupper som är förknippade med erektil dysfunktion (ED)1. Detta gör Viagra till den mest väldokumenterade PDE5-hämmaren på marknaden.

Under de år som förflutit sedan lanseringen 1998 har Viagra visat sig vara utomordentligt säkert och tolerabelt för behandling av ED – för patientgrupper med olika bakomliggande orsaker. Viagra är också effektivt för behandling av ED-patienter med olika typer av kroniska sjukdomar.

Sedan upptäckten av sildenafil har en omfattande mängd data samlats in från alla de studier som genomförts. Slutsatsen av all denna information är att ingen annan behandling av ED har visat sig vara mer effektiv – eller säkrare – än sildenafil.

37 miljoner män har behandlats med Viagra2

Sedan Viagra blev tillgängligt för behandling av erektil dysfunktion och impotens har läkemedlet förskrivits till drygt 37 miljoner män.

Ref. 1. Carson Urology 26(2B):12-27 2002.
Ref. 2. Giuliano F et al. Int J Clin Pract 2010; 64:240-255

Granskad:

2016-04-13