Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Samtalet mellan patient och läkare

Samtal med läkare & patientDe läkare som arbetar i öppenvården träffar i genomsnitt en patient per vecka som söker för erektionsproblem.

Dessa patienter är bara en bråkdel av alla de män som lider av någon form av ED. Eftersom många män har svårt för att tala om sin sexualitet, vill de inte gärna ta upp problemet med sin läkare. Det gör att de många gånger söker för andra typer av symtom som ofta är relaterade till ED. Här är råd från allmänläkare som har lång erfarenhet av att behandla patienter med ED hur man som läkare kan inleda samtalet med de patienter som tillhör riskgrupperna. Här är råd från allmänläkare som har lång erfarenhet av att behandla patienter med ED hur man som läkare kan inleda samtalet med de patienter som tillhör riskgrupperna.

Hur pratar man med patienten? 

Hur tar man som läkare upp frågan om impotens, erektil dysfunktion, med sina patienter? Ja, frågan är inte lätt och det kan vara både svårt och skört att ta upp detta ämne. Eftersom ämnet är så känsligt är det viktigt att man som läkare har respekt för just detta. I samtalet med patienten bör man ha en sakligt ordval och vara tydlig i sina frågor. Det får inte förekomma några antydningar eftersom dessa ofta skapar missförstånd och oklarheter. Dessutom underlättar det om man själv har tänkt igenom frågorna och de eventuella svar man kan få.

Är läkaren dåligt påläst, eller blir generad, är det svårt att få patienten att tala öppet om sina problem. Däremot har patienten ofta förståelse för att läkaren inte kan allt och kanske behöver återkomma efter att ha tagit reda på viss information. När man ska ta upp frågeställningen med patienten beror helt på situationen.

Ett bra tillfälle är oftast när man sitter och talar i lugn och ro och patienten fortfarande har kläderna på. Vid dessa samtal kan man ställa öppna frågor och låta patienten tala klart utan att avbryta honom; frågor om detaljer kan komma lite senare. Under samtalet känner man av om patienten är öppen för att tala om andra saker.

Ett sätt att närma sig det känsliga området är att först fråga om andra naturliga funktioner som t ex hur det fungerar med blåsan eller tarmen. Därefter kanske det går lättare att föra in ämnet på sexuell funktion, särskilt om patienten står på betablockerare, diuretika, har hjärt-/kärlsjukdom eller diabetes. Man kan då hänvisa till att just dessa grupper löper en större risk att få ED. I andra fall, där samtalet flyter lätt, kan man ofta ta upp frågan mer direkt – särskilt om man känner patienten sedan tidigare.

Granskad:

2016-04-13

Detta formulär är tänkt att vara en hjälp för dig och din patient så
att ni tillsammans kan identifiera eventuella problem.

Ladda ner formuläret här »