Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Varför välja Viagra?

Viagra är ett läkemedel som i högsta dos (100mg) hjälper ca 8 av 10 patienter med erektionsproblem (erektil dysfunktion). Viagra fungerar nästan oavsett vilken bakomliggande sjukdom som är orsaken till problemet, till exempel psykogen ED, blandad ED, ryggmärgsskada, depression mfl. 1, 2

Att en man får en hård erektion kan upplevas som viktigt för att kunna ha en tillfredsställande sexuell relation. Idag vet man att hårdheten är en viktig faktor för erektionens kvalitet. För att kunna bedöma en erektions hårdhet använder man sig av en skala som är graderad i fyra steg 3. Enligt denna skala krävs grad 3 för att kunna genomföra ett samlag, men grad 4 eftersträvas eftersom hårdheten står i relation till större sexuell tillfredsställelse.

Viagra är ute ur kroppen efter 24 timmar

Viagra verkar snabbt och har en effekt som kvarstår i cirka 5 timmar2.Det gör att Viagras egenskaper väl matchar de flesta patienters beteendemönster.

Viagra absorberas snabbt i kroppen och har kort halveringstid. Maximal plasmakoncentration erhålls efter 60 minuter. Oavsett vilken dosering som används (50 eller 100 mg) är Viagra ute ur kroppen efter ca 24 timmar.

De flesta män (96 %) är nöjda med behandlingen

Tack vare att Viagra var den första PDE5-hämmaren som lanserades på marknaden har vi haft möjlighet att följa patienter under lång tid och utvärdera resultatet av behandlingen. Efter 3 års uppföljning visade det sig att drygt 95 % av de män som tagit Viagra var nöjda med behandlingen och den förbättring den inneburit för deras erektionsförmåga.1

Behandling

Referenser:
1. Carson et al. Urology 2002; 60 (2B). The efficacy of sildenafil citrate (Viagra) in clinical populations: an update.
2. www.FASS.se
3. Goldstein et al. N Engl J Med; 338(20):1397-1404.

*Gäller 100 mg.

 

Granskad:

2016-04-13