Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Viagra har kort halveringstid

Snabb effekt – kort tid i kroppen

Viagra verkar snabbt och absorberas fort i kroppen.1
Maximal plasmakoncentration uppnås efter 60 minuter. Viagra har även kort halveringstid* (3-5 timmar) vilket bidrar till att läkemedlet är ute ur kroppen efter cirka 24 timmar 2. Detta gäller oavsett om dosen är 50 eller 100 mg.

*Halveringstiden är den tid det tar för koncentrationen av läkemedlet i kroppen att sjunka till hälften av det ursprungliga.

Referenser
1. FASS.se
2. Nichols et al. Br J Clin Pharmacol. 2002;53 Suppl 1:5S-12S

Granskad:

2016-04-13

Användning av PDE5 hämmare är kontraindicerat hos patienter med en tidigare förekomst av non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION) oavsett om denna händelse var förenad med tidigare exponering av PDE5-hämnade eller inte.

Läs mer om samband mellan Viagra och NAION