Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Viktigt med rätt dosering

När en patient behandlas med Viagra är doseringen viktig för behandlingsresultatet.

Det har visat sig att felaktig dosering är den vanligaste orsaken till att behandlingen inte fungerar.1 Om Viagra inte skulle fungera vid första försöket beror det oftast inte på läkemedlet. Orsaker som psykiska spänningar, förväntningar eller om man inte haft sexuellt umgänge under en tid kan ofta inverka. Därför är det viktigt att inte utvärdera behandlingen för tidigt.

Rätt dosering är viktigt för att nå ett bra resultat. Viagra har en dosberoende effekt där högre dosering ger bättre effekt 2. Patienten bör därför få pröva 100 mg om 50 mg inte ger tillräcklig effekt.

 

 

Ref. 1. Atiemo HO et al. J Urol. 2003; 170:2356-2358.
Ref. 2. www.FASS.se
 

Granskad:

2016-04-13